Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant yn y practis

Two practitioners

Yn dilyn ymlaen o COVID-19, mae Adran Ddeintyddol AaGIC wedi cyflwyno dull cyfunol o draddodi hyfforddiant cynnal bywyd sylfaenol y tîm deintyddol.  Mae'r adran wedi cydweithio ag adran Fferylliaeth AaGIC i gynnig modiwl hyfforddi BLS ar-lein i weithwyr deintyddol proffesiynol.

Rydym yn falch i gyhoeddi, o 1 Ebrill 2023, y bydd gan bractisau deintyddol cyffredinol sydd ac chontract GIG yr hawl i hyfforddiant meddygol brys mewn practis am ddim a drefnir gyda AaGIC. Bydd practisau heb gontract GIG yn parhau i orfod talu ffi.

Yn dilyn cwblhau'r modiwl ar-lein, gall Timau Deintyddol mewn Practisau Deintyddol Cyffredinol ategu'r hyfforddiant hwn gyda sesiwn ymarferol yn y practis, a gynhelir gan ein Darparwyr Hyfforddiant sydd wedi’u comisiynu.

Mae cwblhau'r ddau gwrs yn bodloni meini prawf DPP uwch y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac yn cynrychioli 2 awr o DPP profadwy.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ynghylch sut i archebu'r hyfforddiant hwn, lawrlwythwch a darllenwch y Cwestiynau Cyffredin a'r Siart Llif.

  • Modiwl Dysgu Ar-lein – Gall Gweithwyr Deintyddol Proffesiynol gofrestru ar gyfer y modiwl dysgu ar-lein yma – darllenwch y Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth fanwl. Mae cwblhau'r modiwl hwn yn cyfateb i DPP 1 awr profadwy
  • Sesiwn yn y Practis – Bydd angen i bob Practis Deintyddol sy'n dymuno cwblhau'r sesiwn ymarferol yn eu practis lenwi'r ffurflen archebu ar-lein. Mae cwblhau'r hyfforddiant yn y practis hwn yn cyfateb i DPP 1 awr profadwy

 

Mae Darparwyr Hyfforddiant yn cael eu pennu gan Fyrddau Iechyd

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
  • Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
  • Gogledd Powys

 

Lubas Medical Limited
Cyswllt: info@lubasmedical.com

02921 304101 

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
  • De Powys

Adran Ddadebru, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
Cyswllt: Sarah Thomas
Sarah.thomas1b8ad3@wales.nhs.uk

01685 728204

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Bae Abertawe
  • Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 

Training for Life Limited
Cyswllt: Mark Dawson  
tfl_cymru@icloud.com

07933 717729

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Adran Ddadebru, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

 

Cyswllt yn y Gogledd Ddwyrain: Clair Partington,
Ysbyty Maelor Wrecsam
Clair.partington@wales.nhs.uk
01978 727409

Cyswllt Canol Gogledd Cymru: Tim Gardner
Ysbyty Glan Clwyd
tim.gardner@wales.nhs.uk
01745 445379

Cyswllt y Gogledd Orllewin: Angela Davies
Ysbyty Gwynedd Bangor
Angela Davies
Tel 03000 851 370

Mae gwybodaeth ategol a'r' siartiau llif argyfwng meddygol, y gallwch eu llwytho i lawr ar gyfer eich sesiwn ymarfer, ar gael isod hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jan Prosser-Davies.