Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant yn y practis

Two practitioners

Oherwydd COVID-19, mae’r Adran Ddeintyddol yn AaGIC wedi cyflwyno dull gweithredu cyfunol ar gyfer hyfforddiant cynnal bywyd sylfaenol y tîm deintyddol. Mae’r adran wedi cydweithio â’r adran Fferylliaeth yn AaGIC, i gynnig modiwl hyfforddiant BLS ar-lein i weithwyr deintyddol proffesiynol.

Ar ôl cwblhau’r modiwl ar-lein, gall Timau Deintyddol mewn Deintyddfeydd Cyffredinol ategu’r hyfforddiant hwn gyda sesiwn ymarferol yn eu practis, sy’n cael ei chynnal gan Ddarparwyr Hyfforddiant a gomisiynwyd gennym, gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith.

Mae’r cwrs hwn yn bodloni meini prawf DPP uwch y CDC ac yn cyfateb i 2 awr o DPP y gellir ei ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut mae archebu’r hyfforddiant hwn, llwythwch a darllenwch y cyfarwyddiadau ynghlwm.

Bydd angen i bob Practis Deintyddol sy’n dymuno cwblhau 2 gam yr hyfforddiant lenwi’r ffurflen archebu ar-lein.

Dolen i gofrestru ar gyfer y modiwl BLS ar-lein

Mae Darparwyr Hyfforddiant yn cael eu pennu gan Fyrddau Iechyd

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
  • Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
  • Gogledd Powys

 

Lubas Medical Limited
Cyswllt: info@lubasmedical.com

02921 304101 

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
  • De Powys

Adran Ddadebru, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
Cyswllt: Sarah Thomas
Sarah.thomas1b8ad3@wales.nhs.uk

01685 728204

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Bae Abertawe
  • Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 

Training for Life Limited
Cyswllt: Mark Dawson  
tfl_cymru@icloud.com

07933 717729

Deintyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn

  • Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Adran Ddadebru, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

 

Cyswllt yn y Gogledd Ddwyrain: Clair Partington,
Ysbyty Maelor Wrecsam
Clair.partington@wales.nhs.uk
01978 727409

Cyswllt Canol Gogledd Cymru: Tim Gardner
Ysbyty Glan Clwyd
tim.gardner@wales.nhs.uk
01745 445379

Cyswllt y Gogledd Orllewin: Alun Mowll
Ysbyty Gwynedd, Bangor Alun.Mowll@wales.nhs.uk
01248 384065

Mae gwybodaeth ategol a'r' siartiau llif argyfwng meddygol, y gallwch eu llwytho i lawr ar gyfer eich sesiwn ymarfer, ar gael isod hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jan Prosser-Davies.