Neidio i'r prif gynnwy

Rhoi'r gorau i ysmygu

Abstraction of cigarettes damaging the teeth

Modiwlau ymyriadau byr

Isod fe welwch restr o fodiwlau ymyriadau byr y gallwch eu dilyn:

MECC Lefel 1 cyngor cryno iawn (ar-lein)

Rhaglen hyfforddi ac asesu’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Rhoi’r Gorau i Ysmygu a Hyfforddiant (NCSCT) (ar-lein)

  • Mae hyfforddiant ar-lein NCSCT yn adnodd unigryw sy’n galluogi ymarferwyr i rhoi’r gorau i ysmygu i ddangos bod ganddynt wybodaeth a sgiliau craidd i ddarparu cefnogaeth ymddygiadol effeithiol