Neidio i'r prif gynnwy

Sara-Catrin Cook

Sara-Catrin Cook

Mae cefndir Sara mewn Gofal Critigol ac Anaesthesia ac mae wedi bod yn gysylltiedig ag efelychiad ers tua 2009.

Mae ei phrofiad yn seiliedig yn bennaf ar efelychiad yn y fan a’r lle ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi cynhwyso hyn i systemau, llwybrau a phrofion protocol.

Mae ei phrofiadau’n cynnwys cyflwyno hyfforddiant efelychiad mewn Gofal Critigol, gan helpu unedau eraill i sefydlu eu rhaglenni yn y fan a’r lle eu hunain ac i ddatblygu’r sgiliau gofynnol, gan weithio ochr yn ochr â seicolegwyr i ddatblygu sgiliau dadfriffio, a chyflwyno mewn amryw o gynadleddau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ganddi gyfoeth o brofiad hefyd o ddylunio, sefydlu a rhedeg amrywiaeth o gyrsiau efelychiad rhyngbroffesiynol.

Yn 2016, dyfarnwyd i Sara gymrodoriaeth efelychiad ffurfiol ac aeth i Awstralia i weithio am flwyddyn yn y Sydney Clinical Skills and Simulation Centre yn ogystal ag yn Ysbyty’r Royal North Shore yn Sydney. Cafodd amser bythgofiadwy yno yn datblygu sgiliau a phrofiadau mewn hyfforddiant rhyngbroffesiynol seiliedig ar efelychiad i gyfoethogi ei sgiliau yn y fan a’r lle. Hefyd, cafodd gyfle i weithio ochr yn ochr ag amryw o randdeiliaid eraill gan gynnwys Prifysgol Sydney a daeth i adnabod nifer o efelychwyr ysbrydoledig o bob rhan o’r byd. Roedd rhai o’i phrofiadau mwyaf cofiadwy’n cynnwys bod yn rhan o dîm efelychiad y gynhadledd Cyfryngau Cymdeithasol a Gofal Critigol (SMACC), gan gyflwyno gweithdy a rhaglenni efelychiad ar lwyfannau yn Nulyn, Berlin a Sydney.

Mae Sara bellach yn ôl yng Nghymru, ac wrth ei bodd â’i rôl fel Deon Cyswllt mewn Efelychiad a Sgiliau Clinigol ac yn arwain tîm efelychiad gwych AaGIC. Mae’n arbennig o gyffrous o gael dod i adnabod y gymuned efelychiad yng Nghymru ac yn cyfrannu at y gwaith eithriadol sy’n digwydd ar hyd a lled y wlad.