Neidio i'r prif gynnwy

Cristina Diaz-Navarro

Cristina Diaz-Navarro

Mae Cristina yn Anaesthetydd Ymgynghorol yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn niwro-anaesthesia.

Mae wedi bod yn ymwneud ag addysg seiliedig ar efelychiad a dadfriffio ers 2006.

Mae wedi arwain y gwaith o ddatblygu addysg efelychiad meddygol a deintyddol israddedig ac ôl-raddedig yng Nghaerdydd rhwng 2008 a 2014, bu’n Ddarlithydd i ddechrau ac wedyn yn Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei gwaith academaidd wedi canolbwyntio ar ffactorau dynol hyfforddiant a datblygu cyfadrannau efelychu ers 2011.

Mae hi wedi gweithredu fel Arweinydd Addysg Efelychiad Ysgol Anaesthesia Cymru ers 2013 ac fel Arweinydd Efelychiad Cymru yng Ngholeg Brenhinol yr Anaesthetyddion ers 2018.

Cristina yw’r prif awdur wrth wraidd y dull TALK o ddadfriffio clinigol, sydd â’r nod o lenwi bwlch rhyngwladol mewn diwylliant diogelwch clinigol. Mae wedi’i ddatblygu i arwain hunan-ddadfrifio tîm strwythuredig ar ôl unrhyw ddigwyddiad dysgu mewn amgylcheddau clinigol. Dyfarnwyd cyllid Grant Marie Sklodowska-Curie Actions (y Comisiwn Ewropeaidd) ar gyfer cydweithrediad rhwng sefydliadau yn y DU, Sbaen a Norwy, sy’n cael ei gydlynu gan Cristina. Mae hi’n Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr y TALK Foundation (elusen gofrestredig yn y DU), sydd ar hyn o bryd yn weithredol mewn 14 o wledydd.

Mae Cristina yn mwynhau datblygu prosiectau arloesol sy’n seiliedig ar efelychiad sy’n annog persbectif newydd i fyfyrio ar elfennau bob dydd. Mae’n credu y bydd canfod llwyddiannau’n cyfrannu at oresgyn rhwystrau yn awr ac yn y dyfodol, rhag darparu addysg efelychiad diogel, hygyrch, o safon uchel yng Nghymru.