Neidio i'r prif gynnwy

Cyllid sy'n benodol i wyddoniaeth gofal iechyd

Woman in mask and test tube

Rhaglen Hyfforddiant Gwyddonol (STP) 

Mae STP yn rhaglen hyfforddi mynediad i raddedigion sy’n arwain at rolau gwyddonwyr uwch, a chofrestru â’r HCPC. Bydd hyfforddeion STP yn cael eu hyfforddi gan un o sefydliadau’r GIG drwy gydol eu hyfforddiant a byddant yn cael cyflog. 

Mae ymgyrch recriwtio flynyddol a arweinir gan AaGIC mewn cydweithrediad â Sefydliadau GIG Cymru, sydd wedi gofyn am hyfforddeion drwy gynllun gweithlu eu sefydliad. 

Y broses Recriwtio:  

  • Mae ymgeiswyr yn gwneud cais drwy NHS Jobs. 

  • Rhaid i ymgeiswyr tramor sicrhau bod ganddynt y fisâu perthnasol er mwyn bod mewn sefyllfa i weithio yn y DU 

  • Fel arfer cyhoeddir hysbysebion rhwng diwedd Chwefror a dechrau Mawrth 

  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliadau wyneb yn wyneb 

  • Bydd y rhai sy’n llwyddo yn y cyfweliad yn cael cynnig contract hyfforddi cyfnod penodol o dair blynedd gyda’r Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth dan sylw 

  • Rhaid i bob hyfforddai STP gofrestru â’r Sefydliad Addysg Uwch perthnasol a’r Ysgol Genedlaethol Gwyddorau Gofal Iechyd 

Hyfforddiant Gwyddonol Arbenigol Uwch  

Mae HSST yn rhaglen hyfforddi Doethuriaeth pum mlynedd yn y gweithle sy’n rhoi cyfle i wyddonwyr clinigol i hyfforddi i fod yn gymwysedig i ymgeisio am swyddi gwyddonwyr clinigol ymgynghorol. Ceir rhagor o fanylion ar P14 o addysg ôl-raddedig ar draws meysydd penodol o ganllawiau gofal iechyd. 

Arian cyfatebol ar gyfer y gweithlu gwyddonwyr gofal iechyd 

Mae gan yr Academi Gwyddorau Gofal Iechyd brosesau asesu cyfatebol ar gyfer gwyddonwyr Gofal Iechyd sydd wedi cael hyfforddiant, sy’n meddu ar gymwysterau a/neu sydd â phrofiad proffesiynol sylweddol, ac sy’n dymuno bod y rhain yn gyfatebol i’r rhaglen hyfforddi berthnasol a achredwyd gan yr Ysgol Genedlaethol Gwyddorau Gofal Iechyd.  

Mae gan AaGIC gronfa ariannu addysg i helpu staff y GIG i fanteisio ar addysg a fydd yn eu galluogi i gofrestru/cael eu rheoleiddio drwy lwybr amgen neu gyfatebol. Mae’r arian yn cael ei ddyrannu ym mis Ebrill bob blwyddyn. Rhaid i sefydliadau sydd am fanteisio ar yr arian hwn gwblhau’r ffurflen gaisLINK MISSING