Neidio i'r prif gynnwy

Gwyddor Gofal Iechyd

Abstraction of medical tools

Mae gwyddonwyr gofal iechyd yn chwarae rhan hanfodol yn y GIG, maen nhw'n helpu i atal, diagnosio a thrin salwch gan ddefnyddio eu gwybodaeth am wyddoniaeth a'u sgiliau technegol. Maent yn defnyddio eu harbenigedd i helpu i achub bywydau a gwella gofal cleifion mewn rôl gefnogol neu mewn cysylltiad uniongyrchol â chleifion.

Mae AaGIC yn comisiynu rhaglenni gwyddor gofal iechyd lluosog i ddiwallu anghenion gweithlu'r GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru gan gynnwys - Awdioleg, Ffisioleg Glinigol, Gwyddoniaeth Resbiradol a Chwsg, Peirianneg Glinigol, Niwroffisioleg, Ffiseg Radiotherapi a Ffiseg Niwclear.

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gymwys i gael eu ffioedd cwrs wedi'u hariannu'n llawn ynghyd â bwrsariaeth na ellir ei had-dalu sy'n profi cefnogaeth ariannol ledled y brifysgol.
 

Cwrs Lleoliad Hyd
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Cardiaidd) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Awdioleg) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
Ymarfer Awdioleg Tystysgrif AU (mewn gwasanaeth) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Gwyddoniaeth Anadlol a Chwsg) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Meddygaeth Niwclear) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Niwroffisioleg) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Peirianneg Glinigol) Prifysgol Abertawe 3 blynedd llawn amser
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd - Gwyddoniaeth Biofeddygol (gwyddor gwaed / Gwyddor Cellog / Gwyddoniaeth geneteg / gwyddoniaeth haint) Prifysgol  Metropolitan Caerdydd  3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Gwaed - Biocemeg Glinigol Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Gwaed - Genomeg Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddoniaeth Glinigol - Ffiseg Feddygol Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Peirianneg Glinigol Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau cellog - Gwyddorau Atgenhedlu - Embryoleg Glinigol ac Androleg Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddoniaeth Heintiau - Microbioleg Glinigol Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Gwaed - Imiwnoleg Glinigol Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Gwaed - Histocompatibility ac Immunogenetics Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Gwaed - Gwyddoniaeth Haematoleg a Thrallwysiad Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc Gwyddoniaeth Glinigol yn y Gwyddorau Niwrosensory - Niwroffisioleg Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc Gwyddoniaeth Glinigol yn y Gwyddorau Niwrosensori - Awdioleg Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc Gwyddoniaeth Glinigol yn y Gwyddorau Niwrosensori - Ffisioleg Cardiaidd Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Cwnsela Genomig Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Cellog - Histopatholeg Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
MSc mewn Gwyddorau Cellog - Cytopatholeg Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr 3 blynedd llawn amser
Pg Tystysgrif Darlunio Meddygol Prifysgol Caerdydd 2 flynedd llawn amser