Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (AHP)

Nurse helping an old woman

Mae yna lawer o wahanol rolau gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, ac maen nhw i gyd yn chwarae rhan hanfodol wrth drin, ailsefydlu a gwella bywydau pobl.

Gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yw'r trydydd gweithlu clinigol mwyaf yn y GIG. Mae yna lawer o wahanol rolau yn gweithio ar draws ystod o sectorau o ymateb brys a diagnosis i adsefydlu meddyliol a chorfforol.

Mae AaGIC yn comisiynu sawl cwrs AHP ym Mhrifysgolion Cymru i ddiwallu anghenion gweithlu'r GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru gan gynnwys - Ffisiotherapi, Therapi Lleferydd ac Iaith, Radiograffeg Diagnostig, Radiograffeg Therapiwtig, Podiatreg, Deieteg a Pharafeddygon.

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gymwys i gael eu ffioedd cwrs wedi'u hariannu'n llawn ynghyd â bwrsariaeth na ellir ei had-dalu sy'n profi cefnogaeth ariannol ledled y brifysgol.

 

Cwrs Lleoliad Hyd
BSc (Anrh) mewn Maeth Dynol a Deieteg 3 blynedd Llawn amser
Diploma Pg mewn Deieteg 2 flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol 3 blynedd Llawn amser
Diploma Pg mewn Therapi Galwedigaethol 2 flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Ymarfer Adran Weithredu 3 blynedd Llawn amser
Gwyddoniaeth Parafeddyg BSc 3 blynedd Llawn amser
Trosi Gradd EMT 2 flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Ffisiotherapi 3 blynedd Llawn amser
Ffisiotherapi Dip PG 2 flynedd Llawn amser
Podiatreg BSC (Anrh) 3 blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Radiograffeg a Delweddu Diagnostig 3 blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Radiotherapi ac Oncoleg 3 blynedd Llawn amser
Ymarfer Radiograffig Cynorthwyol Tystysgrif AU (Diagnostig) 1 blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) mewn Therapi Lleferydd ac Iaith 3 blynedd Llawn amser