Neidio i'r prif gynnwy

Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (AHP)

Nurse helping an old woman

Mae yna lawer o wahanol rolau gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, ac maen nhw i gyd yn chwarae rhan hanfodol wrth drin, ailsefydlu a gwella bywydau pobl.

Gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd yw'r trydydd gweithlu clinigol mwyaf yn y GIG. Mae yna lawer o wahanol rolau yn gweithio ar draws ystod o sectorau o ymateb brys a diagnosis i adsefydlu meddyliol a chorfforol.

Mae AaGIC yn comisiynu sawl cwrs AHP ym Mhrifysgolion Cymru i ddiwallu anghenion gweithlu'r GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru gan gynnwys - Ffisiotherapi, Therapi Lleferydd ac Iaith, Radiograffeg Diagnostig, Radiograffeg Therapiwtig, Podiatreg, Deieteg a Pharafeddygon.

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gymwys i gael eu ffioedd cwrs wedi'u hariannu'n llawn ynghyd â bwrsariaeth na ellir ei had-dalu sy'n profi cefnogaeth ariannol ledled y brifysgol.

Canllawiau Prifysgol i Dreuliau Lleoliadau
Ymarfer ar gyfer myfyrwyr bwrsariaeth GIG
Cymru
.

Cwrs Lleoliad Hyd
DClinPsy Seicoleg Glinigol 3 blynedd Llawn amser
BSc Maetheg Ddynol a Deieteg 3 blynedd Llawn amser
PG Dip Deieteg 2 flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

 

3 blynedd

 

 

4 blynedd

Llawn amser

 

 

Rhan amser

PG Dip Therapi Galwedigaethol 2 blynedd Llawn amser
BSc Gwyddoniaeth Barafeddygol 3 blynedd Llawn amser
Gradd/Cwrs Trosi EMT 3 flynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Ffisiotherapi

 

3 blynedd

 

4 blynedd

Llawn amser

 

Rhan amser

PG Dip Ffisiotherapi 2 blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Podiatreg 3 blynedd Llawn amser
BSc (Anrh) Therapi Iaith a Lleferydd 3 blynedd Llawn amser