Neidio i'r prif gynnwy

Bydwreigiaeth

Nurse smiling

Bydwreigiaeth yw gofal proffesiynol o famau. Mae bydwragedd yn glinigwyr addysgedig gradd sy'n cymryd rhan yn ystod pob cam o feichiogrwydd, esgor a chyfnod ôl-enedigol menyw.

Mae bydwragedd yn hanfodol ar gyfer esgor babanod yn ddiogel ac iach, maent yn bileri cefnogaeth i rieni cyn ac ar ôl yr enedigaeth.

Mae AaGIC yn comisiynu sawl cwrs bydwreigiaeth ym Mhrifysgolion Cymru i ddiwallu anghenion gweithlu'r GIG a Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gymwys i gael eu ffioedd cwrs wedi'u hariannu'n llawn ynghyd â bwrsariaeth na ellir ei had-dalu sy'n profi cefnogaeth ariannol ledled y brifysgol.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y Canllawiau Prifysgol i Dreuliau Lleoliadau Ymarfer ar gyfer myfyrwyr bwrsariaeth GIG Cymru.

Cwrs Lleoliad Hyd
Baglor Bydwreigiaeth BMid (Anrh) 3 blynedd Llawn amser